Numer projektu: RPOP.07.06.00-16-0009/19

Przedmiotem projektu jest podjęcie działań niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuacji świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3. Placówka nie tylko zapewni dzieciom w wieku od 6 miesięcy do 3 lat właściwą opiekę pielęgnacyjną i opiekę w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych, ale również służyć ma właściwemu rozwojowi psychomotorycznemu dziecka, jak również wspomóc rozwój edukacyjny poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji dostosowanych do wieku dziecka i jego indywidualnych potrzeb. Co najważniejsze i szczególnie wyróżniające planowaną do utworzenia jednostkę opiekuńczą wśród innych żłobków w całym województwie opolskim to fakt, iż żłobek ten zapewni dodatkowo stałą, codzienną, specjalistyczną opiekę rehabilitacyjną dla dzieci do 3 roku życia, wymagających specjalnego wsparcia. Takich jednostek w woj. opolskim obecnie nie ma. W związku z powyższym w ramach projektu Wnioskodawca w celu zapewnienia świadczenia przez placówkę kompleksowych usług (opiekuńczych, edukacyjnych i zabiegowych) zapewni odpowiednie zaplecze techniczne i personalne, pozwalające w pełni sprostać wymaganiom najmłodszych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych. Głównym założeniem w doborze podejmowanych działań jest stworzenie miejsca przyjaznego dzieciom i ich rodzicom, miejsca w którym każde dziecko jest bezpieczne, akceptowane, kochane i otoczone ciepłą, serdeczną atmosferą. Projekt przewiduje finansowanie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w okresie 22 miesięcy, od września '20 do czerwca '22; w kolejnych okresach koszty świadczeń pokrywane będą z dofinansowania Urzędu Miejskiego, dotacji z programu Maluch+ oraz opłat rodziców.