idea

Inspiracją do powstania naszego żłobka były... DZIECI.

Pomysł na otworzenie placówki, która zapewniałaby opiekę małym pacjentom przychodni rehabilitacyjnej, powstał już kilka lat temu. Obserwując rodziców z jakim poświęceniem przyprowadzają swoje pociechy na zajęcia rehabilitacyjne/logopedyczne/psychologiczne, niejednokrotnie rezygnując z pracy zawodowej, powstał pomysł, aby zapewnić dzieciom dzienną opiekę połączoną z różnymi niezbędnymi działaniami rehabilitacyjnymi, co odciąży rodziców i ułatwi im powrót do normalnego życia oraz umożliwi podjęcie pracy zawodowej. Nasz projekt zakładał pomoc dzieciom z wadami rozwojowymi, jak i tym zdrowym. Dzięki podjętemu przez nas wysiłkowi powstało jedyne w swoim rodzaju miejsce, z którego jesteśmy naprawdę dumni.

 

To tu najmłodsi wraz z rodzicami mogą znaleźć profesjonalną pomoc i troskliwą opiekę.

Dzieci, które trafią do naszego żłobka będą miały zapewnioną bezpłatną opiekę terapeutyczną prowadzoną

przez wyspecjalizowany zespół:

  • lekarz specjalista rehabilitacji medycznej,
  • terapeuci metody NDB Bobath i PNF,
  • terapeuta metody SI,
  • neurologopeda,
  • psycholog dziecięcy.

Nasi opiekunowie zadbają o prawidłowy rozwój psychoruchowy dzieci, a także o kształtowanie inteligencji: językowej, logiczno-matematycznej, ruchowej, przyrodniczej, muzycznej, interpersonalnej, wizualno-przestrzennej wykorzystując do tego różne formy aktywności i zabaw.

Postaraliśmy się, by nie zabrakło czasu także na odpoczynek i beztroską zabawę.

Jesteśmy przekonani, że dzieląc się z Wami promyczkami dobra, na świecie pojawi się więcej dziecięcych uśmiechów.