plan dnia

 

6:30 - 8:30

 • przyprowadzanie dzieci,
 • zabawy ogólnorozwojowe,
 • poranna gimnastyka

 

8:30 - 9:30

 • czynności higieniczne,
 • przygotowanie do śniadania śniadanie

 

9:30 - 11:45

 • Zajęcia indywidualne i z całą grupą, zabawy z językiem
 • obcym, zabawy rytmiczno-ruchowe, praca z bajką, zajęcia adaptacyjne, terapia SI, spacer

 

11:45 - 12:30

 • czynności higieniczne,
 • przygotowanie obiadu, zupa

 

12:30 - 14:15

 • drzemka lub odpoczynek po zupie,
 • zajęcia wyciszające

 

14:15 - 15:00

 • czynności higieniczne, II danie

 

15:00 - 16:00

 • Blok zajęć ogólnorozwojowych, zabawy ruchowe, muzyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne,
 • zajęcia plastyczne,
 • zabawy na świeżym powietrzu, spacery

 

16:00 - 16:30

 • podwieczorek

 

16:30 - 17:00

zabawy wyciszające,

 • odbieranie dzieci